top of page

Uitvaartvereniging “Appingedam”

Opgericht 1 januari 1973

De contributie van de Uitvaartvereniging "Appingedam" is voor het jaar 2022 als volgt vastgesteld:  • Per persoon is het lidmaatschap €. 15,-- per jaar.                                                                                                                                     Bij machtiging voor incasso €. 14,-- per jaar.

  • Voor een gezin is het lidmaatschap €. 30,-- per jaar, hierbij zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid.                                                          Bij machtiging voor incasso €. 29,-- per jaar

  • Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering het bedrag van de contributie voor het komend jaar vastgesteld

  • ​De uitkering bij overlijden voor leden, die geen gebruik kunnen maken van het lidmaatschap, wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

  • Doordat de Uitvaartvereniging Appingedam een contract is aangegaan met Monuta-Dalmolen, ontvangen de leden boven op de ledenuitkering, een korting die gemiddeld €. 1.500,-- bedraagt, vergeleken met een niet-lid die door Monuta-Dalmolen wordt begraven of gecremeerd.

bottom of page