top of page

Uitvaartvereniging "Appingedam"

 Wij zorgen en ontzorgen

De Uitvaartvereniging "Appingedam" is opgericht op 1 januari 1973 en is ontstaan uit het samengaan van:  • Christelijk Nationale Werkmansbond afd. Appingedam
  • Begrafenisvereniging Tjamsweer
  • Begrafenisvereniging Solwerd, Marsum en Jukwerd
  • Afdeling "de Laatste Eer" van de werkliedenvereniging 'Harmonie' te Appingedam​De Uitvaartvereniging "Appingedam" heeft als doel het organiseren/verzorgen van een uitvaart op een eervolle manier voor haar leden. Dit zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen van de overledene en/of in nauw overleg met de nabestaande(n).De uitvaart wordt verzorgd door goed opgeleide en bekwame uitvaartverzorgers.De Uitvaartvereniging "Appingedam" is een vereniging zonder winstoogmerk, hierdoor kunnen de contributies laag worden gehouden.

bottom of page