Uitvaartvereniging "Appingedam"

 Wij zorgen en ontzorgen

De Uitvaartvereniging "Appingedam" is opgericht op 1 januari 1973 en is ontstaan uit het samengaan van:  • Christelijk Nationale Werkmansbond afd. Appingedam
  • Begrafenisvereniging Tjamsweer
  • Begrafenisvereniging Solwerd, Marsum en Jukwerd
  • Afdeling "de Laatste Eer" van de werkliedenvereniging 'Harmonie' te Appingedam​De Uitvaartvereniging "Appingedam" heeft als doel het organiseren/verzorgen van een uitvaart op een eervolle manier voor haar leden. Dit zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen van de overledene en/of in nauw overleg met de nabestaande(n).De uitvaart wordt verzorgd door goed opgeleide en bekwame uitvaartverzorgers.De Uitvaartvereniging "Appingedam" is een vereniging zonder winstoogmerk, hierdoor kunnen de contributies laag worden gehouden.